Her kan du lese om noen av tjenestene vi tilbyr.

Vi hjelper deg med alt fra byggevarer, interiørkonsulent, tegning og byggesak, til prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet.

Bolig på din tomt

Har du en tomt eller ønsker å bygge på din egen tomt? Som Systemhus-forhandler har vi et bredt utvalg av boliger dere kan velge. I tillegg kan vi tilby arkitekttjenester som tilpasser huset til tomten og deres behov. Vi kan også hjelpe til med tomteregulering, valg av hus, plassering av hus på tomt, byggesøknad, finansiering og rådgivning.


Prosjektboliger

Vi utvikler stadig nye tomter og boliger med fokus på nøkkelferdig leveranse. Her har vi prosjektert inn bolig på tomt som er klar for at du skal konsentrere deg om farger og materialvalg i boligen – med hjelp fra oss og våre samarbeidspartnere.


Kjøp av tomt

Vi søker nye utbyggingsområder og ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med deg som eier av større eller mindre tomter. Tomter som har eksisterende hus er også av interesse.