Totalentreprise

Vi er med deg hele veien fra skisse av huset til et nøkkelferdig hjem. Vi elsker å utforme drømmehjemmet sammen med kunden. Sammen tegner vi huset og finner frem til praktiske løsninger. Interiørkonsulenten vår hjelper deg med valg av farger og innredning.

Du kan overlate alt til oss. Vi styrer underentreprenørene og har full kontroll på prosjektet.

Velg et ferdighus eller tegn selv

Vi har hjulpet en rekke kunder med å bygge drømmehjemmet. Mange tar utgangspunkt i et ferdighus og gjør tilpasninger, mens andre ønsker et hus som er tegnet fra bunnen av, tilpasset deres ønsker og behov.  Uansett hvilket utgangspunkt du velger, gir vi tips og råd til planløsning og utforming av boligen.

Under fanen "Bygge hus" er det ulike ferdighus en kan ta utgangspunkt i. Der kan du se planløsningen og fasadetegningene til de ulike husene.  Ferdighusene strekker seg fra tradisjonelle og seskapelige boliger, til store moderne funksishus. Mange av boligene har mulighet for utleiedel.

Bilde av den første eneboligen som ble bygget i Fugledalen på Osterøy. Huset ble ferdigstilt høsten 2020. Boligfeltet har utsikt over Lonevågen, og denne boligen har spesielt god utsikt. Huset er et omtegnet Høvik 2 fra Systemhus. Bergan Bygg AS var totalentreprenør.

Totalentreprenør på Osterøy

Bergan Bygg AS holder til i Lonevåg på Osterøy. Vi har lang erfaring som totalentreprenør og har dyktige samarbeidspartnere. Under er en beskrivelse av hvordan prosessen fra start til et nøkkelferdig bygg er.


Veien til nøkkelferdig hjem

Her er en generell beskrivelse av hvordan prosessen med å bygge hus er fra start til slutt:

1. Oppstartsmøte

Vi begynner med et oppstartsmøte hvor dere presenterer tankene, ideene og ønskene deres. Har dere allerede kjøpt en tomt ser vi på mulighetene der. Hvis ikke kan vi se på en passende tomt sammen. Kanskje har dere med noen skisser og eksempler, eller dere har funnet et ferdighus dere liker. Det viktigste med dette møtet er å forstå rammer og ønsker for prosjektet.

Her er noen spørsmål dere kan stille dere selv før møtet: Hvilken type hus ønsker dere? Hvor stort skal det være? Skal det være en innebygget garasje? Ønsker dere terrasse? Skal det være en utleiedel? Hvor mange soverom trenger dere? Hvilke rom er spesielt viktige for dere? Hvilke behov vil dere ha om 5, 10 og 20 år? Hvilket budsjett har dere?

Alsvåg fra Systemhus. En bolig med utleiedel, terrasse, medierom i kjelleren og carport. En omtegnet Alsvåg er under bygging i Fugledalen med Bergan Bygg AS som totalentreprenør.

2. Tegninger og revideringer

Etter oppstartsmøtet begynner arbeidet vårt. Vi begynner med å tegne et enkelt omriss av boligen på tomten for å forsikre oss om at vi kan få til en gunstig plassering. Deretter tegner vi en 3D-modell av huset og lager forslag til planløsning og fasade.

Når huset er tegnet er det vanlig med et nytt møte hvor en diskuterer detaljer og gjør endringer. Da ser en blant annet på romstørrelse, hvilke løsninger som er valg, og på planløsning. Det er vanlig med noen revideringer av tegningene før alle er helt fornøyde.

Det siste steget er å tegne uteområdene. Da ser vi på hvordan tomten skal være oppbygget. Om det er nødvendig med støttemurer, hvor innkjørsel og parkeringsplass skal være, og hvordan utearealet skal være utformet.

Hvor lang tid dette tar varierer fra hus til hus. Noen har klart for seg hva de ønsker, mens andre vil vurdere ulike alternativer. Det er viktig å ikke forhaste seg. Mange ting må avklares, og å bygge hus er en av livets store avgjørelser. En burde regne et par måneder på denne prosessen, men hvis en har alt klart for seg trenger det ikke ta mer enn noen få uker.

3. Kalkyle og pristilbud

Huset sendes til kalkulering når dere er fornøyd med hvordan det ser ut. Da innhenter vi priser fra andre fagfelt: grunnarbeid, elektriker, maler, rørlegger, gulvlegger, taktekker, kjøkkenmontør etc.

Når huset er ferdig kalkulert er det vanlig med et nytt møte hvor pristilbudet gjennomgås. Da ser en på kvalitetene og løsningene som er valgt. Noen ser at de har mulighet til å velge mer påkostede løsninger, for eksempel et flottere gulv, mens andre må finne alternative løsninger tilpasset deres budsjett.

I dette møtet kan vi se på muligheter for egeninnsats. Det går for eksempel an å trekke ut maling og sparkel, gulvlegging, bygging av en terrasse, eller montering av kjøkken. Merk at alt arbeidet som trekkes ut er kundens eget ansvar.

Hvis det er nødvendig revideres tegningene etter møtet og pristilbudet oppdateres. Deretter må dere sørge for å finansieringen i orden slik at kontrakten kan undertegnes. Vi hjelper dere med et totalbudsjett for prosjektet som tas med i møter med banken.

4. Byggesøknad, bygging og overlevering

Det siste steget i prosessen er å få byggetillatelse og gjennomføre prosjektet. Når vi har kommet så langt kan dere sitte dere tilbake og nye synet av huset som sakte, men sikkert vokser frem. Kostnader til byggesak er inkludert i kontrakten, mens gebryrer til kommunen er synliggjort i totalbudsjettet deres.

Saksbehandlingstiden er omtrent 7 uker. Først er det 2 uker med nabovarsel, deretter 2 uker med søknad om tilkobling av vann og avløp, og til slutt 3 uker med søknaden om selve huset. Kommer det nabomerknader som fører til at huset må omtegnes eller er det behov om dispensasjon, tar prosessen lengre tid. I saker med søknad om dispensasjon er saksbehandlingstiden for selve byggesøknaden 12 uker hos kommunen.

Like etter at byggetillatelsen er gitt begynner vi arbeidet. Da renskes og planeres tomten, grunnmuren støpes, og vegger og tak reiser seg. Vi sørger for prosjektledelse og å følge opp de ulike fagfeltene. Selve husbyggingen tar 9-10 måneder avhengig av husets størrelse.

I kontrakten avtales det en overleveringsdato. Innen den tid skal hele huset være ferdig og ferdigattest skal være på plass.